En estoc disposem de planxes de poliuretà de 90-95º Shore, de 1000x500mm , en diferents espessors. Sota comanda es pot fabricar en altres densitats i mesures